Iedereen kent het wel… het lange, ongeduldige wachten aan de bagageband in de luchthaven van jouw bestemming. Maar wanneer de bagageband stopt en jouw koffer er niet blijkt bij te zijn, barst de hel pas los… Je klampt in je beste Jommekes-Spaans vertwijfeld nog even een luchthavenmedewerker aan om te vragen of er echt niets meer aankomt. Maar als die met het hoofd schudt, weet je het: je vakantie is eigenlijk al verpest vooraleer ze goed en wel begonnen is. 

Don’t worry! Het komt wel goed…

Daar sta je immers zonder bagage, terwijl er nog twee weken zon op je wachten. Dat betekent echter niet dat je bij de pakken moet blijven zitten. Wereldwijd raken er op luchthavens iedere dag 90.000 stuks bagage kwijt. Niet alleen in landen waar chaos bij de manier van leven hoort, maar ook in Europa.

In 50% van de gevallen is de oorzaak te zoeken bij transfertvluchten, waarbij de valies moet overgeladen worden van het ene vliegtuig naar het andere. Eén op de 3.000 koffers wordt nooit meer terug gevonden. Komt jouw koffer met vertraging aan of is ze zelfs kwijt? Onderneem dan direct actie.

Dit moet je doen

Ga onmiddellijk naar een vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij. Laat die de ‘World tracer’ checken. Daarmee is het mogelijk om na te gaan waar uw bagage verdwenen is en waar ze zich nu bevindt. Vraag ook om een Property Irregularity Report (PIR). Dat declaratieformulier moet u dan binnen 5 dagen invullen. 

Er is ook goed nieuws

Indien uw valies gewoon wat trager reist dan u zelf, heeft u recht op een vergoeding voor noodzakelijke spullen zoals toiletartikelen en kleding.  Bij de terugvlucht vergoedt men die aankopen vaak niet. In de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij staat meestal vastgelegd wat de hoogte van de compensatie van deze spullen is.

Is uw koffer niet onmiddellijk te traceren?

Kijk dan in het Verdrag van Montreal en het verdrag van Warschau. Daarin werd vastgelegd hoeveel een luchtvaartmaatschappij per kilo bagage moet vergoeden. Per dag wordt een berekening gemaakt hoeveel het maximum is dat een luchtvaartmaatschappij moet betalen. Gemiddeld ligt dat bedrag rond de 1.100 euro. De luchtvaartmaatschappij is wel niet verantwoordelijk voor het verlies van geld, juwelen, zilverwerk, zakelijke documenten, monsters, elektronische apparatuur of andere waardevolle spullen. Die houdt u dus maar beter dicht bij u, in uw handbagage.

Is uw bagage na 3 dagen nog steeds zoek, vul dan een Bagage Inventory List (BIL) in. Dit formulier moet binnen 21 dagen na uw aankomst zijn ingediend bij de luchtvaartmaatschappij. Hoe dan ook loont het de moeite om alles altijd goed te labelen.