De cijfers dalen, de vaccinaties evolueren positief in sneltempo en de beperkende maatregelen worden met de week soepeler. Eindelijk lonkt de vrijheid!

We mogen weer…

Op café, een terrasje doen, op restaurant gaan, een filmpje meepikken in de bioscoop en binnenkort zelfs terug genieten van een festival. Massaal komen we naar buiten en storten ons op de geneugten des levens. Bij de touroperators vliegen de vakanties als warme broodjes over de toonbank. We hebben terug de mogelijkheid om te kiezen en dit geeft perpectief in het leven, iets wat we erg gemist hebben tijdens de lockdown.

Toch betekent vrijheid meer dan keuzemogelijkheden

Zonder een duidelijk doel of richting, blijft het immers nietszeggend. Na de eerste uitspattingen, is het risico groot dat mensen teleurgesteld geraken en beseffen dat ze niet gelukkiger zijn met al die vrijheid. Velen zullen zich de vraag stellen, na het lange wachten om uit te breken, waarom ze zich toch niet zo euforisch voelen en gaan twijfelen aan zichzelf.

Waarom maak je die keuze?

Het is daarom belangrijk om stil te staan waarom je bepaalde keuzes maakt. Een eerste keer terug iets mogen doen, zal zeker voldoening geven en we zullen er extra van genieten. Maar eens die eerste kick voorbij is, zullen we merken dat we snel vervallen in gewoonten en vanzelfsprekendheden. Het voordeel van de coronacrisis is dat het ons de kans heeft gegeven om niet langer als “kiekens zonder kop” door te draaien in deze snelle en vluchtige maatschappij.

Door jezelf de juiste vragen te stellen, vermijd je teleurstellingen

Wat en wie heb je precies gemist? Wat is voor jou vrijheid? Wat wil ik nu precies? Wat is voor jezelf belangrijk? Echte vrijheid is een paradox. Je bent pas vrij als je kan kiezen voor je wat je écht wil. En daar kan je beter even bewust over nadenken vooraleer je je opnieuw laat meeslepen in de mallemolen van het leven… Hopelijk kunnen we later zeggen dat de coranacrisis toch tenminste dàt heeft opgeleverd…

 

DELEN