Je hebt ‘duurzaam bouwen’ en je hebt ‘bio-ecologisch ’ bouwen. Het principe? Materialen die de natuur én de gezondheid van de bewoners ontzien. Dat wil toch iedereen? We gingen een kijkje nemen op de werf.

Het begint allemaal met Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen, kortom VIBE. Het label staat garant voor iedereen die bio-ecologisch bouwt. Maar wat betekent ‘bio-ecologisch bouwen’ dan precies? Bio-ecologisch bouwen berust op één groot principe: gezond wonen in een huis dat het milieu geen schade toebrengt. Het berust op 4 pijlers: gebruik van ruimte, materialen, energie en water.

Ruimte van een bio-ecologisch huis

Wanneer het gaat over de ‘ruimte van een huis’, denken we meteen aan de oppervlakte of het interieur van een huis. Maar ook de situering van je huis is belangrijk. Het situeert zich idealiter in een stad of dorp waarbij het aantal nodige verplaatsingen zoveel mogelijk beperkt blijven.

Materiaalgebruik

Gebruik van natuurlijke en onuitputtelijke grondstoffen en materialen. Eenvoudig. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid, maar eveneens voor het milieu. Niets wordt vervaardigd uit en met fossiele brandstoffen.

Enkel hernieuwbare energie

Bio-ecologische woningen zijn per definitie goed geïsoleerd en maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast is een goede ventilatie onmisbaar om de woning te voorzien van gezonde lucht en voldoende zuurstof.

Waterverbruik

Regenwater recupereren en water op een verantwoorde manier gebruiken zijn evidenties. Een toilet met dubbele doorspoelknop en een duurzaam waterreservoir voor de douche zijn onmisbare elementen als je bio-ecologisch wil bouwen.

Ben jij er klaar voor? Informeer je goed en je bent al half vertrokken. Op jouw gezondheid! Meer info op www.vibe.be