Cohousen in Limburg? Een groep toekomstige buren van het cohousing TRiS project te Beringen vertelt waarom zij voor deze vernieuwende manier van wonen kiezen.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit project in Limburg op te starten?

Ieder van ons heeft zijn of haar eigen verhaal. Maar wat we allemaal gemeenschappelijk hebben, is het verlangen naar thuiskomen in een leuke buurt, waar we met respect voor mens en milieu samenleven.

Maar wat betekent cohousing nu eigenlijk?

Cohousing is een ecologische of eco-vriendelijke woonvorm waarin iedere bewoner of elk gezin een privéwoning heeft. Niet iedereen woont dus samen in één huis, zoals vaak gedacht wordt. Elk huis wordt ingericht naar persoonlijke noden en wensen, maar er zijn natuurlijk ook gedeelde faciliteiten aanwezig. 

Dit kan een gemeenschappelijk paviljoen zijn, wat in cohousing termen een commonhouse wordt genoemd. Het doel hiervan is een ontmoetingsplek te creëren via bijvoorbeeld een keuken, wasruimte, atelier, opbergruimte, fietsenstalling, recyclagezone, parking, speel- of groententuin of zelfs een zwemvijver. De mogelijkheden zijn eindeloos en uiteindelijk zijn het de bewoners die de bestemming kiezen. 

Geen enkel cohousing project is dan ook hetzelfde, iedereen geeft samen vorm aan zijn eigen ideeën. Als cohouser draag je ook jouw steentje bij aan het milieu. Dit door zoveel mogelijk samen gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen en technieken in een groene omgeving. 

INTERVIEW: cohousen in Limburg - Flashmagazine

En wat zijn dan de voor- en nadelen ervan?

Omdat bepaalde faciliteiten gemeenschappelijk kunnen worden benut, kunnen we onze privéwoning compacter en efficiënter inrichten. Tegelijkertijd werken we met een duurzaam gemeenschappelijk verwarmingssysteem en verwarmingstechnieken.

Bovendien willen we samen consuminderen en ons engageren in een deeleconomie. Zo kan de wasmachine gedeeld worden, het gourmettoestel, een reiskoffer, tuin- of werkgereedschappen, gezelschapspelletjes, boeken, enzovoort. Maar ook overschotjes van eten, een elektrische auto of fiets, een abonnement op de krant of zelfs bepaalde vaardigheden en kennis kan je met je buren delen. Een mooi voorbeeld hiervan is de buurman die je lekkende kraan komt repareren in ruil voor een versgebakken brood. We zijn dan ook zoveel meer dan gewoon goede buren.

INTERVIEW: cohousen in Limburg - Flashmagazine

Je bent natuurlijk vrij om te kiezen hoe ver je hierin wil gaan. Het vertrouwen in de anderen dat ze respectvol met de gemeenschappelijke goederen en elkaar zullen omgaan is dan ook noodzakelijk. Natuurlijk zal er ooit wel eens iets beschadigd of verloren gaan, maar ook die kost scheelt als je die kan delen. Het komt vooral neer op het maken van goede afspraken. Want goede afspraken, maken goede vrienden en in dit geval goede buren.

In dat opzicht zal er ook nood zijn aan veel overleg en een huishoudelijk reglement voor de goede orde van zaken. Een positieve ingesteldheid en bereidheid tot het sluiten van compromissen is dan ook een meerwaarde voor onze groep. Het vraagt dus wel wat sociaal engagement en een sociale mindset, maar je krijgt er zoveel meer warmte, steun en begrip voor terug.

De nadelen situeren zich dan ook eerder op het vlak van medewerking van besturen. We dienen ons te houden aan regelgeving die niet berekend is op deze nieuwe vorm van samenwonen. Daar wat meer openheid en dialoog in creëren, zou ideaal zijn. 

Hoe zien jullie de toekomst van cohousing?

Als we zien hoeveel we momenteel als mens van onze planeet vragen, geloven we erin dat we meer en meer bewust met grondstoffen en goederen zullen moeten omgaan. Dat delen het nieuwe hebben is, geldt niet enkel voor de toekomst maar ook nu al. Zo is dit in Scandinavië en in de Verenigde Staten al tientallen jaren ingeburgerd en ook hier in België geraakt het stilaan meer bekend. Het zou wel eens het woonidee van de toekomst kunnen worden, zeker gezien het ecologische aspect ervan. Met ons project gaan wij dan ook zeer goed geïsoleerde woningen bouwen met een CO2-uitstoot die 90% lager ligt dan de gemiddelde woning en S-peilen onder de 15.

INTERVIEW: cohousen in Limburg - Flashmagazine

Maar ook het samenhorigheidsgevoel is iets waar rekening mee moet worden gehouden, want samen sta je sterker en kan je meer dan alleen. Een lekke band vervangen van iemands fiets, soep koken voor de hele bende, boodschappen doen voor iemand die ziek is, babysitten op andermans kinderen, samen tuinieren… Het maakt dat je op een positieve manier kan uitkijken naar je oude dag, in de wetenschap dat je die niet helemaal alleen gaat moeten doorbrengen.

Cohousing kan dan ook een antwoord bieden op de vereenzaming in de maatschappij. Jammer genoeg zijn er meer en meer alleenstaanden, doordat we langer leven of door echtscheidingen. Terechtkomen in een cohousingvorm biedt een sociale meerwaarde waardoor mensen langer in hun eigen huis kunnen wonen, omdat ze omringd zijn door mensen die zorgen voor elkaar. 

Maar het is zeker ook een boeiende en interactieve omgeving voor kinderen. Het biedt hun een sociale woonsfeer, waar je speelgoed en avonturen kan delen en veel kan leren van elkaar.

INTERVIEW: cohousen in Limburg - Flashmagazine

Hoe zit het met privacy?

Een balans tussen gemeenschappelijk en privé is erg belangrijk. Privacy moet er zijn en willen we respecteren. Hierin is het goed om te waken over: wat, wanneer, hoeveel je wil delen en de invulling die jij geeft aan privé. Iedereen is vrij hierin om eigen keuzes te maken.

Het is dan ook niet zo dat we elke dag alles samen doen, maar daarnaast is het zeker ook niet de bedoeling dat je geen contact hebt met elkaar. Cohousing is een mooi evenwicht tussen beiden, met af en toe een aanbod om dingen samen te doen, zoals bijvoorbeeld een aantal keer per maand samen koken en tafelen in het commonhouse, en uiteraard met de privacy die je binnen je huis nodig hebt om je goed te voelen.

Natuurlijk zullen we wel veel samenzitten om knelpunten te bespreken en oplossingen te zoeken. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit makkelijker gaat in onze samenlevingsvorm dan in een gewone straat waarin je je buren amper kent en conflicten kunnen ontaarden voor de rechtbank. 

INTERVIEW: cohousen in Limburg - Flashmagazine

Is het iets waar iedereen voor kan kiezen?

Iedereen die wil, kan hier zeker voor kiezen. Maar je hoeft niet in een cohousing project te wonen om allerlei spullen te delen en duurzamer samen te leven, dat kan iedereen overal doen.

Deze woonvorm brengt sowieso gelijkgestemden dichter bij elkaar, waardoor het ons extra mogelijkheden geeft om zo ecologisch mogelijk te leven. 

Starten met een cohousing project vraagt wel toewijding. Er zijn maandelijkse vergaderingen over de juridische, financiële en technische kant. Anderzijds wil dit ook zeggen dat je over alles mag meebeslissen en dat je zeker bent dat jouw mening ertoe doet. 

Het is zo dat cohousing vaak mensen van allerlei leeftijden samenbrengt die elk hun steentje bijdragen op hun eigen manier. Dus iedereen is er welkom en kan iets betekenen voor onze kleine gemeenschap waar we in gaan wonen. Enkel een sociale ingesteldheid en zin in duurzaam bouwen zijn voorwaarden die je toch wel in acht moet nemen. 

INTERVIEW: cohousen in Limburg - Flashmagazine

Hoe kies je mensen om samen mee te cohousen?

Wij kiezen geen mensen, mensen kiezen dit zelf. In het algemeen merken we wel op dat er een gemeenschappelijke factor is van mensen die duurzaam in het leven staan en openstaan voor nieuwe ideeën.

Waarom kozen jullie om te cohousen in Limburg?

Wij wonen momenteel allemaal in Limburg en we wonen hier graag. Het was even een zoektocht qua locatie, maar uiteindelijk vielen we voor een mooi plekje in Beringen. Een plaats die groeit en bloeit zowel qua faciliteiten als natuurlijke omgeving. Het is voor ons dan ook de locatie waar wij graag ons project zien uitgroeien tot een mooie thuis en ontmoetingsplek voor ons allemaal.

Hoe beleven jullie het cohousen?

We leren elke dag bij over het reilen en zeilen van ons cohousing project. Dit zowel op juridisch, financieel, technisch, ecologisch én sociaal vlak. Gelukkig worden we hierin bijgestaan door cohousing Limburg en architectenbureau Archi-F uit Ham.

Hoewel cohousen in Limburg nog een vrij nieuwe beweging is, ervaren we meer en meer interesse en positieve reacties. Ook in Alken en Peer wordt er gebouwd aan een cohousing project. In steden waar de bouwgronden schaars zijn en de panden duur, leeft cohousing nu dan ook al volop. Uiteindelijk kijken we uit naar de evolutie van ons project tot een leuke woonomgeving en dat Limburg meer en meer bekend geraakt met deze manier van wonen. 

INTERVIEW: cohousen in Limburg - Flashmagazine

Zullen jullie je hele leven blijven cohousen?

Er verandert en evolueert zoveel. We denken er niet altijd over na, maar zoals we nu wonen hebben we nog nooit gewoond. We zullen dan ook met vallen en opstaan blijven verder experimenteren met het cohousen in Limburg. Uiteindelijk zijn we drie jaar geleden gestart, gewoon met een droom en een aantal enthousiastelingen en nu zijn de bouwplannen al rond. Dus wie weet wat de toekomst brengt…

Hebben jullie tips voor mensen die willen cohousen in Limburg?

Ga een keertje andere cohousing projecten bezoeken, zodat je een beeld kan vormen van wat het precies inhoudt of breng een bezoek tijdens één van onze cohousing café momenten. Je kan ook extra informatie opzoeken en artikels lezen over de voor- en nadelen om te kijken of het bij je past. Pin jezelf ook niet vast op de bouwkosten ervan, maar bekijk het op langere termijn qua duurzaamheid en energiezuinigheid. Zie het als een investering.

Kunnen mensen nog deelnemen aan jullie project? Waar kunnen ze dan terecht? 

Wie graag meer wil weten over cohousen in Limburg kan terecht op onze Facebookpagina van Cohousing TRiS of op de website www.cohousinglimburg.be. Er zijn momenteel nog 5 woningen beschikbaar. Kom dus zeker langs voor een cohousing café sessie of een ander infomoment als je interesse hebt en wie weet worden we binnenkort wel buren!