Natuurlijk is het aangewezen om professioneel advies in te winnen, maar je kan ook zelf al nagaan of jouw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat doe je aan de hand van deze drie voorwaarden.

Oriëntatie

Het is vanzelfsprekend dat je het beste wil halen uit je zonnepanelen. De windrichting waarin ze geplaatst worden, is hierbij van belang. Met een zuidelijke oriëntatie zal je een optimaal rendement bereiken. Hier voelen de panelen de zon dan ook op het warmste moment van de dag. Maar ook als je dak naar het westen of oosten gericht is, kan je nog voldoende energie of warmte opwekken. Het rendement zal hier enkel wat lager zijn. Om dit te compenseren kan je extra zonnepanelen plaatsen. Heeft je dak een noordelijke oriëntatie? Dan is het af te raden om voor zonnepanelen te kiezen. Bovendien worden ze dan ook niet in rekening gebracht voor de berekening van het E-peil van je woning.

Is je dak geschikt voor zonnepanelen? - Flashmagazine

Dakhelling 

Daarnaast is ook de hellingshoek van je dak belangrijk. De meest efficiënte helling bedraagt 35°, maar elk zadeldak met een helling tussen 15° en 60° is aanvaardbaar. Hierbij moet je wel afgeven op je rendement. Heb je een plat dak? Nog beter, want dan worden de panelen met een frame in een helling naar keuze geplaatst en heb je dus het beste resultaat. Let er wel op dat je dak groot genoeg is. En voorzie ook voldoende afstand bij de plaatsing van verschillende rijen zonnepanelen, anders vormt de ene rij een schaduw op de volgende rij en daalt het rendement.

Is je dak geschikt voor zonnepanelen? - Flashmagazine

Blootstelling

Van schaduw gesproken… Het is natuurlijk ook evident dat zonnepanelen optimaal werken als er zon is. In een systeem van meerdere panelen telt dan ook de zwakste schakel. Daarom bekijk je best even op een zonnige dag welke delen van je dak niet belemmerd worden door schaduw van bomen of gebouwen in de buurt. 

Is je dak geschikt voor zonnepanelen? - Flashmagazine

Algemeen gezien worden zonnepanelen dan ook het best zo hoog mogelijk geplaatst of op het hoogst gelegen plat dak.

Heb je zonnepanelen, maar leveren ze jou te veel energie? Dan kan je die via Bolt afkopen van mensen.