Het schooljaar ging nog maar net van start. Maar weldra komen de eerste cijfers van je kind. Zijn ze goed? Of vallen ze tegen? Maureen Berben, eigenares van het Huiswerkinstituut, vertelt je wanneer je best extra hulp inroept voor je kind in de vorm van bijles of studiebegeleiding.

Er zijn omstandigheden waarin het heel duidelijk is dat je kind gebaat is bij extra begeleiding, bijvoorbeeld na een gesprek met de leerkracht of wanneer je kind er zelf om vraagt. Maar er zijn ook situaties waar het minder duidelijk is maar je als ouder wel aanvoelt dat het niet zo vlot loopt op school.

Punten

Het meest opvallende teken dat je kind moeilijkheden heeft, zijn de cijfers. Zie je deze stelselmatig dalen tot zelfs rood worden, dan is het de hoogste tijd om actie te ondernemen. Wacht dan niet tot het rapport! Was je kind vorig schooljaar misschien al niet zo sterk in een taalvak of in wiskunde, dan is het een goed idee om juist omgekeerd te werk te gaan. Start het schooljaar met bijles en stop als je ziet dat je kind de structuur en de vraagstelling van de nieuwe leerkracht onder de knie heeft.

 

slechte punten op school

 

Discussies

Als ouder verwacht je van je kind een reden te krijgen voor de onvoldoende resultaten. Wanneer je slechte cijfers aan je kind voorlegt, zal hij misschien onverschillig of juist geïrriteerd reageren. Beiden zijn een teken dat er meer aan de hand is. Overloop samen met je kind de toets of taak en stel gerichte vragen. Let op dat je niet met verwijten gooit, maar luister naar je kind en stel gerichte vragen, zo leert hij reflecteren. Gerichte vragen als “Wat begrijp je niet aan deze vraag?” of “Hoe gaan we dit de volgende keer anders aanpakken?” of ‘Hoe ben je tot dit antwoord gekomen?’ leren het kind na te denken over zijn leerproces, waarvan evaluatie een onderdeel is. Dit soort gesprek komt ook veel minder straffend of bedreigend over. Het kind zal zich net gesteund voelen, omdat jij samen met hem nadenkt en zoekt naar oplossingen.

Studieontwijkend gedrag (SOG)

“Ik heb geen huiswerk!” of “Ik heb het al af”. Soggen (afgeleid van SOG) oftewel studieontwijkend gedrag vertonen, komt voor in alle vormen en is al zo oud als de straat. Ook wij hebben eens een mindere dag waar we de onaangename taken uitstellen. Een kind mag echter geen structureel uitstelgedrag vertonen. Als je dit wel opmerkt, onderneem  dan onmiddellijk actie en denk eventueel eens aan studiebegeleiding.

studeren

Studiebegeleiding

De studiebegeleiding in ons Huiswerkinstituut houdt in dat je kind studeert onder ervaren begeleiding. Wij organiseren dit van het 4de leerjaar tot en met het 6de middelbaar. Terwijl je kind studeert, wordt er onmiddellijk gewerkt aan een betere studiehouding. Dit werkt veel efficiënter dan een foldertje “leren leren” voorleggen. De begeleiders in het Huiswerkinstituut ondersteunen elk kind bij het maken van huiswerk en het studeren van de leerstof zonder het zelfstandig studeren te beperken.

Bijlessen

Vakinhoudelijke bijlessen zijn aan te raden wanneer er slechts één vak minder goed gaat. Met een bijlesleerkracht intensief samenwerken aan dat vak en van daaruit thuis verder oefenen.  Studeren is niet voor elk kind even gemakkelijk, het Huiswerkinstituut ondersteunt je kind in zijn leerproces en geeft het daardoor meer kans op succes!

Maureen Berben