Als we in de auto zitten, durven we nogal eens egoïstisch zijn. Het is dan ook niet voor niks dat de campagne ‘Ritsen doe je zo’ van de Vlaamse Overheid al voor de derde keer in drie jaar herhaald wordt… Wij zetten alles nog eens op een rijtje, zodat het verkeer veel vlotter verloopt!

Is ritsen verplicht?

Ja, sinds 1 maart 2014 is ritsen verplicht.

Hoe moet het?

  1. Zo lang mogelijk doorrijden op de rijstrook die gaat wegvallen
  2. Op ongeveer 300 meter voor de versmalling (vaak aangegeven met een bord) je rijsnelheid aanpassen aan de snelheid van de voertuigen op de aanliggende strook
  3. Voertuigen op aanliggende strook maken vrijwillig ruimte om invoegend voertuig tussen te laten
  4. Op circa 50 meter voor de versmalling zonder afremmen en verstoringen in de ontstane ruimte invoegen, zodat invoegend voertuig en de achterligger de rit kunnen vervolgen.

Ritsen: hoe doe je dat? - Flashmagazine

Ritsen doe je met twee

Ritsen werkt enkel als zowel de automobilisten op de wegvallende rijstrook, als deze op de aanliggende rijstrook de regels respecteren. Als iedereen honderden meters te vroeg al braaf begint aan te schuiven op de aanliggende strook, terwijl de rijstrook die gaat wegvallen helemaal leeg blijft, of als de chauffeurs op de aanliggende strook het invoegen van andere chauffeurs blokkeren, werkt ritsen niet. Nochtans, door beurtelings in te voegen aan de flessenhals zelf, geraak je er eens zo snel door.

Bron: Vlaamse Overheid