Hoe creëer je een balans tussen de verschillende aspecten van je leven: gezin, werk, hobby’s, familie en vrienden, …? Het is voor velen een moeilijke en levenslange oefening, zeker als het aankomt op werk versus privé-leven. Het is ongetwijfeld ook de vraag die wij tijdens workshops of bij ontmoetingen met klanten het vaakst krijgen. Het antwoord kan wat ontgoochelen, want er bestaat geen ‘wonderoplossing’. Wat niet betekent dat je er niet aan kunt werken. 

Allereerst is de balans tussen werk en privé voor iedereen anders. Voor de ene is het meer dan voldoende om dagelijks samen als gezin aan tafel te zitten, de andere wil zijn kinderen regelmatig zelf van school kunnen halen. Wat de ene ervaart als een ‘disbalans’ is in de ogen van een ander nog volkomen redelijk. Sommige mensen vinden hun job het allerbelangrijkste dat er is, voor anderen is het eerder een noodzakelijk kwaad. Je kunt jezelf dus nooit met anderen vergelijken, ook niet met collega’s of vrienden, omdat iedereen verschillende waarden en normen heeft. 

Disbalans

Als je het gevoel hebt dat de balans in je leven niet goed zit, is het belangrijk dat je eerst een goed inzicht krijgt in welke aspecten van je leven precies ‘uit balans’ voelen. Zo kun je gericht aan de slag. Bepaal eerst welke de belangrijkste aspecten uit je leven zijn, bijvoorbeeld je gezin, je job, hobby’s, relatie, persoonlijke groei, sociale contacten, enz. En geef je leven vervolgens ‘punten’ voor elk afzonderlijk onderdeel. Ga verder in op de onderdelen die een lage score kregen. Noteer per onderdeel welke verandering je zou willen zien, tegen wanneer en waarom precies. Noteer dan alle dingen die je kunt en zúlt ondernemen om tot je resultaat te komen. Als je met een agenda werkt, helpt het om wekelijks al meteen een aantal acties in te plannen. Evalueer maandelijks de stand van zaken hierrond. Het is enkel door je ‘disbalans’ onder handen te nemen en er bewust verbetering in te brengen, dat er ook iets gaat veranderen. Onthoud dat balans niet iets is dat je zomaar vindt, maar wel iets dat je zelf creëert. En waar je aan moet blijven werken. 

Up to you

Verwacht niet dat anderen ervoor gaan zorgen dat jouw leven beter in balans is. Kies zelf bewust voor het leven dat aansluit bij hoe jij het ziet. Er is een quote van Jim Rohn die zegt: “Als je je levensplan geen vorm geeft, bestaat het risico dat je aan andermans plan zult werken. En raad eens wat die voor jou gepland heeft? Niet veel.” 

Soms zeggen mensen dat enkel anderen voor een verandering kunnen zorgen, dat het ‘buiten hen’ ligt. Wel, we zijn voor een deel allemaal gebonden aan andere mensen. Als zij iets doen dat ons ongelukkig maakt, hebben we nog steeds de keuze. Al is het maar de keuze om er in ons hoofd anders mee om te gaan. De keuze ligt met andere woorden altijd bij jezelf. Waarmee we dus niet zullen beweren dat verandering gemakkelijk is. De vraag die je je dan dient te stellen is: Hoe graag wil ik dat er iets verandert?

Stephanie Hauben geeft samen met haar man Niki Thomassen de SuccesPlanner uit, de combinatie van een agenda en een tool voor een bewuster leven, groei en een betere balans. Deze maand licht ze als guest editor wekelijks haar visie op enkele belangrijke topics uit het leven en rond tijdsbesteding toe. 

https://www.succesplanner.com