Uit onderzoek blijkt dat één kind op vijf in Vlaanderen gepest wordt tijdens hun jeugd. Bijna één kind op twintig heeft er zelfs dagelijks mee te maken. (Cyber)pesten blijft tot op de dag van vandaag dus een hardnekkig probleem. Maar wat kan je als ouder doen?

Creëer een veilige omgeving

Vaak is er wel een of andere aanwijzing waaraan je kan merken dat je kind misschien wel gepest wordt. Is je anders zo vrolijke zoon of dochter nu teruggetrokken of gaan de punten op school plots achteruit? Zorg er dan voor dat je kind weet dat hij of zij met jou, of een andere volwassene, erover kan praten.

Wat doen als je kind gepest wordt? - Flashmagazine

Reageer niet emotioneel

Heeft je kind alle moed bij elkaar kunnen rapen om het pestgedrag te melden? Reageer dan niet met dingen zoals: “Je moet van je afbijten”, “Negeer ze gewoon” of zelfs “Sla dan maar terug”… En ga zeker ook niet meteen contact opnemen met de ouders van de pester. Hoewel het misschien voor jou ook een moeilijk moment is, blijft het belangrijk om je zoon of dochter gerust te stellen en alvast te bevestigen dat zij hier niet in fout zijn.

Wat doen als je kind gepest wordt? - Flashmagazine

Zoek samen een oplossing

Doe niks zonder dat je kind er zelf vanop de hoogte is, maar bekijk de mogelijke opties samen. Zo kan het al voldoende zijn om de pester in kwestie te blokkeren online, maar langsgaan bij de school kan ook een oplossing zijn of misschien is jouw zoon of dochter meer gebaat bij individuele therapie. Het belangrijkste is dat er iets aan gedaan wordt!

Wat doen als je kind gepest wordt? - Flashmagazine