’s Ochtends smeert je peuter de chocopasta over tafel uit en je kleuter gooit zich een paar uurtjes later tijdens een winkelbezoek op de grond omdat hij zijn goesting niet krijgt. Om 15u komt je 8-jarige dochter huilend uit school omwille van ruzie met vriendinnetjes en je oudere puber blijft discussiëren over … Tja, over wat? 

Terwijl je dit als moeder dagelijks overleeft, bestookt de maatschappij je met het ideaalbeeld van de perfecte moeder. De sociale media vertellen enkel de leuke anekdotes. Opvoedingsboeken geven de theorie weer die je dan eenvoudigweg in de praktijk kan toepassen. In tijdschriften vind je prachtige foto’s van mooi uitgedoste kleuters. De chocopasta is weg gefotoshopt. 

Vanaf het begin

Vooraleer je moeder bent, heb je een idee over de moederrol. Jij gaat het allemaal perfect doen, tot je het eenmaal in de praktijk moet omzetten. Opvoeden is een confronterende, moeilijke taak. Bij de geboorte krijgt je kind immers geen handleiding mee. Je ontdekt dus met vallen en opstaan hoe je moeder moet zijn. Intussen krijg je van je omgeving veel goede raad, waardoor jouw zelfvertrouwen als moeder meer en meer afbrokkelt. 

Heel lang geleden, speelde dit ook in mijn leven. Mijn jongste zoon huilde dag en nacht. Een draagzak was de oplossing om hem rustig te houden. Na de goed bedoelde opmerking van mijn tante die me erop wees dat ik hem wel erg veel verwende, was ik totaal ontredderd. Mijn kinderarts gaf aan dat ik mijn buikgevoel moest volgen. Hij herinnerde me eraan dat in andere culturen kinderen vaak worden gedragen, dat is normaal. Waar maakte ik me dus druk om, ik vond het fijn om mijn zoon te dragen en hij werd er rustig van.

Moeder-kind relatie

Vanaf de geboorte is je kind afhankelijk van jouw zorgen. Hoewel die zorgende rol misschien op je lijf geschreven is, merk je gaandeweg dat de relatie met jouw kind verandert. Hoe ouder, hoe minder afhankelijk. En zo ben je stilletjes aan niet meer de belangrijkste persoon in het leven van je kind. Alweer een opdoffer, die je niet zag aankomen toen je voor kinderen koos.

Dit overkomt me op dit moment in mijn leven. Mijn oudste zoon is in volle voorbereiding voor een leven op kot. Naast zijn studies, verdeelt hij zijn tijd zorgvuldig tussen zijn lief, een grote groep vrienden en heel veel hobby’s. Ik sta niet meer in de agenda. Of toch… om te brengen en te halen op de fuif. Af en toe sta ik wel eens stil bij mijn veranderde rol als moeder. Ik tracht dan te genieten van de momentjes die me aangereikt worden.

Positieve intentie

Alleenstaande mama, samenwonende mama, scheidende mama, getrouwde mama…. Jij bent moeder van jouw kind en je hebt altijd een positieve intentie in wat je doet. Je bepaalt zelf hoe jij met je kind door het leven gaat. Je bent goed genoeg, helemaal zoals je bent. Zeker bij moederdag wil ik ook de plusmama niet vergeten. Ook zij kan een belangrijke rol spelen in het leven van jouw kind. Ik wens je een goede balans in het samen opvoeden.

Geniet van jouw Moederdag!

Redactie door: www.consenti.bereinhilde@consenti.be  – 0478 27 57 51